Tillagt Uppdragsgivare Titel
2014-10-06 Netlight Consulting AB Vill du skapa Netlights interna streaminglösning? Ett exjobb i att digitalisera kunskapsöverföring IT Teknik
2014-10-06 Netlight Consulting AB Är du Netlights bästa matchmaker? Ett exjobb inom resultatdriven matchingsalgoritmutveckling IT Teknik
2014-10-06 Mondelez International Exjobb på Maraboufabriken Teknik
2014-10-06 GKN Aerospace Sweden AB Masströghetslasters effekt på utvalda livslängdsförbrukning för RM12 Teknik
2014-10-06 GKN Aerospace Sweden AB Investigation of the effect of notches on fatigue life of super alloys Teknik
2014-10-06 GKN Aerospace Sweden AB Investigation of the effect of notches on fatigue life of super alloys Teknik
2014-10-06 GKN Aerospace Sweden AB DOE and Process window for Laser cutting in Inconel 718 sheet Teknik
2014-10-06 GKN Aerospace Sweden AB DOE and Process window for Water Jet Cutting in Inconel 718 sheet Teknik
2014-10-06 GKN Aerospace Sweden AB DOE and Process window for Laser cutting in Ti 64 sheet Teknik
2014-10-06 GKN Aerospace Sweden AB DOE and Process window for Water Jet Cutting in Ti 64 sheet Teknik
2014-10-05 Swerea KIMAB Fogning av tunnplåtkomponenter för personbilsapplikationer Teknik
2014-10-01 GKN Aerospace Sweden AB Evaluation and design of a new management system at GAS Teknik
2014-09-18 Scania CV Intrångsskydd för uppkopplade fordon IT Teknik
2014-09-16 KTH Production Engineering Preliminary title: Defining information requirements for Service Based Business Models IT Teknik
2014-09-15 GameReality GameReality IT Teknik
2014-09-15 Cefur/Ronneby municipality The material's impact on indoor air quality Teknik Medicin Natur
2014-09-10 Innomate AB Development of next generation GPS service for active outdoor usage. IT Teknik
2014-08-14 TechROi Design Center Alternativa fogningstekniker Teknik
2014-08-14 The Mobile Life Framtidens Mobila Lösningar IT
2014-08-11 Starcounter AB Multilingual Support in Bison-based Parser IT

Sök på mängder av förslag till examensarbeten och uppsatser!