Tillagt Uppdragsgivare Titel
2014-09-18 Scania CV Intrångsskydd för uppkopplade fordon IT Teknik
2014-09-16 KTH Production Engineering Preliminary title: Defining information requirements for Service Based Business Models IT Teknik
2014-09-15 GameReality GameReality IT Teknik
2014-09-15 Cefur/Ronneby municipality The material's impact on indoor air quality Teknik Medicin Natur
2014-09-10 Innomate AB Development of next generation GPS-app for active outdoor usage. IT Teknik
2014-09-10 Starcounter AB Architecture for Modern Database Benchmark IT
2014-08-25 Starcounter AB Efficient User Interface for Testing SQL IT
2014-08-14 TechROi Design Center Alternativa fogningstekniker Teknik
2014-08-14 The Mobile Life Framtidens Mobila Lösningar IT
2014-08-11 Starcounter AB Multilingual Support in Bison-based Parser IT
2014-07-11 2lab/Umeå Universitet Skattning av relavsbiomassa genom blidanalys IT Teknik
2014-07-11 Palorial Affärsutveckling av digital tjänst inom Digital samverkan IT Ekonomi Humaniora
2014-07-07 C2 Management Ständiga förbättringar IT Teknik Ekonomi
2014-07-07 GKN Aerospace Sweden AB Validation of Stress Analysis of Turbopump Turbine Blades Teknik
2014-07-02 Decerno AB Exjobb inom Data Mining IT
2014-06-19 Science for Life Laboratory A proteomic study of the effect of ocean acidification on blue mussels Natur
2014-06-16 Bouvet Exjobb 2014: DevOps och Continuous Delivery IT Teknik
2014-06-08 Örebro kommun Kartläggning av värdefull vägkantsflora Natur
2014-06-02 Nordron AB and Chemical Biology Consortium Sweden Software development for drug discovery IT Medicin
2014-06-02 Linköping University Biomedical instrumentation for clinical applications IT Teknik Medicin

Sök på mängder av förslag till examensarbeten och uppsatser!