Tillagt Uppdragsgivare Titel
2015-09-03 5568303415 Utveckling Add-in för Outlook 2013 IT
2015-09-03 5568303415 Utveckling mobila appar IT
2015-09-03 SNP&SEQ Technology Platform Visualization of Next Generation Sequencing quality control data IT Natur
2015-09-03 Chaleca Utveckla hemsida & digital kommunikation till socialt ansvarsfullt klädföretag IT
2015-09-03 Swerea IVF Distortion of Low Pressure Carburized Steel Components Teknik
2015-09-03 Ångström rymdtekniskt centrum Finns det liv på Mars? Natur Teknik
2015-09-03 Innomate AB Creation of graphical manual and elements for website and app of next generation GPS service. Teknik
2015-09-03 Innomate AB Development of website for next generation GPS service. IT Teknik
2015-09-03 Innomate AB Development and implementation of 3D map visualizations for web and mobile in next generation GPS service. IT Teknik
2015-07-22 CodeKick AB Utveckla Task-timer för agilt projektverktyg IT Teknik
2015-07-22 TdB Consultancy AB Examensarbete inom organisk kemi och polymerkemi. Natur
2015-07-22 Södertälje sjukhus AB Experimentell Diabetesforskning Medicin
2015-07-22 AB Stelacon Cost-benefit kalkyl av tillgänglighetsarbete IT Ekonomi
2015-06-03 PocketMobile Communications AB Hands free mobility Teknik IT
2015-06-03 PocketMobile Communications AB Redesigning an Enterprise UI IT Teknik
2015-06-03 PocketMobile Communications AB Wearables in enterprise mobility Teknik IT
2015-06-03 Bontouch App User Tests IT Teknik
2015-06-03 Bontouch Smart Watches and Phones IT Teknik
2015-06-03 Bontouch Speed Shooting Gauge Teknik IT
2015-06-03 Bontouch Drawing Physics IT Teknik

Sök på mängder av förslag till examensarbeten och uppsatser!