Tillagt Uppdragsgivare Titel
2014-07-11 2lab/Umeå Universitet Skattning av relavsbiomassa genom blidanalys IT Teknik
2014-07-11 Palorial Affärsutveckling av digital tjänst inom Digital samverkan IT Ekonomi Humaniora
2014-07-07 C2 Management Ständiga förbättringar IT Teknik Ekonomi
2014-07-07 GKN Aerospace Sweden AB Validation of Stress Analysis of Turbopump Turbine Blades Teknik
2014-07-02 Decerno AB Exjobb inom Data Mining IT
2014-06-26 Bioservo Technologies AB Master Thesis project - Development of soft robotics solution Teknik
2014-06-19 Science for Life Laboratory A proteomic study of the effect of ocean acidification on blue mussels Natur
2014-06-19 GKN Aerospace Sweden AB Validation of End Wall Turbine Leakage Film Efficiency for Turbine Rear Structures Teknik
2014-06-16 Bouvet Exjobb 2014: DevOps och Continuous Delivery IT Teknik
2014-06-08 Bontouch Augmented Reality UX IT Teknik
2014-06-08 Bontouch Real-time Animation Control Teknik IT
2014-06-08 Bontouch Searchable Handwritten Notes IT Teknik
2014-06-08 Örebro kommun Kartläggning av värdefull vägkantsflora Natur
2014-06-02 Nordron AB and Chemical Biology Consortium Sweden Software development for drug discovery IT Medicin
2014-06-02 Linköping University Biomedical instrumentation for clinical applications IT Teknik Medicin
2014-06-02 Vanadis Diagnostics Exjobb på biotech start-up Teknik Medicin Natur
2014-06-02 Pharem Biotech Enzyme development for degradation of environmentally hazardous substance Teknik Natur
2014-06-02 Pharem Biotech Evaluation and application of protein immobilization Teknik Natur
2014-05-30 Integrum AB Artificial Limb Controller Teknik IT
2014-05-21 Roadroid AB Smarta sensorer för att mäta vägkvalitet med smartphone IT Teknik

Sök på mängder av förslag till examensarbeten och uppsatser!